Marţi, 2018-10-16, 8:34 PM
Bine aţi venit Vizitator | Înregistrare | Logare

Şcoala Sanitară

Sondaje

 

SONDAJUL GASTRIC SI DUODENAL
 
 
Definiţii - sondajul reprezintă introducerea unei sonde sau cateter de cauciuc sau material plastic, prin căile naturale, într-o cavitate naturală a organismului.
 

Sondajul gastric reprezinta introducerea unui tub de cauciuc (sonda Faucher) sau polietilen (sonda Einhorn) prin faringe şi esofag in stomac.

 
Obiective:
 
Scop – sondajul gastric se poate efectua in scop:
 • explorator:  recoltarera produselor cavităţii sondate (gastrica) in vederea efectuării examenelor de laborator
 • terapeutic: - evacuarea conţinutului cavităţii sondate - introducerea unor substanţe medicamentoase - hidratare - alimentare - curăţarea cavităţii de substanţe dăunătoare organismului introduse accidental
Principii de respectat: instrumentele folosite pentru sondaje şi spălături trebuie sa corespundă unor criterii generale, astfel:
 • suprafaţa instumentelor să fie netedă, pentru a nu leza mucoasele
 • materialul din care sunt confecţionate să fie rezistent pentru a nu se rupe în cursul manoperei
 • varful sondelor să fie bont pentru a nu produce leziuni ale canalelor sau conductelor prin care sunt introduse şi pentru a nu forma căi false
 • respectarea regulilor de asepsie · in cazul spălăturilor, cantitatea de lichid trebuie sa fie întotdeauna mai mică decât capacitatea organului spălat
 • este interzisă introducerea lichidului de spălat sub presiune
 • conţinutul evacuat prin sondaje si spălături se inspecteaza şi se notează in foaia de observaţie
 
Tehnică
 
· Materiale necesare:
- de protecţie a personalului sanitar: şorturi, mănuşi
- sterile: sonda , 2 seringi de 20 ml, eprubete sau recipienti pentru recoltare
- nesterile: tăviţă renală, pahar cu apă sau ceai, recipiente de colectare
- medicamentele de introdus 
 
Pregătirea psihica a pacientului: explicarea pe scurt a scopului şi realizarea sondajului
 
 
Efectuarea sondajului:
 • pacient aşezat pe scaun cu spătar, cu spatele drept
 • se aşează tăviţa renală sub bărbia pacientului pentru colectarea salivei
 • lubrefierea sondei
 • medicul stă în partea dreaptă a pacientului, fixează cu mâna stângă capul bolnavului
 • prinderea sondei cu mâna dreaptă (cu mănuşi sterile, ca un "creion”)
 • pacientul deschide gura, respiră adânc, se introduce sonda pe peretele posterior al faringelui, cât mai aproape de rădăcina limbii, invitând bolnavul să înghită. Prin deglutiţie sonda pătrunde în esofag şi este împinsă foarte atent spre stomac (la 40-50 cm de arcada dentară)
 • verificarea poziţiei sondei prin aspirarea
 • fixarea sondei
 • aspirarea conţinutului şi prelevarea de probe
 • extragerea blândă a sondei, după pensarea acesteia
 
Variante:
a) sondaj nazo-gastric:
- se face cu sonde mai subţiri
- sonda poate fi lasată pe loc o perioadă mai lungă
- nu se efectuează în caz de patologie ORL (polipi, deviaţie de sept, hipertrofia cornetelor)
b) formă particulară este introducerea sondei Blackmore în scop hemostatic (varice esofagiene rupte)
 
 
Observaţii:
 • la pacienţii inconştienţi la care se face sondajul gastric se urmăreşte respiraţia, culoarea feţei,
 • verificarea poziţiei sondei se face prin introducerea capătului distal într-un pahar cu apă (apariţia bulelor arată pătrunderea în căile aeriene).SONDAJUL DUODENAL


Definiţie: introducera sondei dincolo de pilor, realizând o comunicare între duoden şi mediul exterior

Obiective.

Scop:

· explorator:

- extragerea conţinutului duodenal format din conţinutul gastric, bilă (A,B,C), suc pancreatic şi secreţie proprie

- evidenţierea unor boli parazitare ale duodenului sau căilor biliare

· terapeutic

- drenarea căilor biliare si introducerea unor medicamante care au acţiune directă asupra ficatului, a căilor biliare sau tubului digestiv. Acestea vor acţiona fie local, fie se vor resorbi prin pereţii intestinali, ajungind prin vena portă in ficat şi apoi eliminate prin căile biliare

- alimentaţie artificială: introducerea de lichide hidratante şi alimente lichide în tubul digestiv al pacienţilor aflaţi în imposibilitatea de a se alimenta

- aspiraţia continuă: în cazul ocluziilor sau subocluziilor, postoperator, pentru decomprimarea tubului digestiv

. Alte utilizări :

- se verifică totodată permeabilitatea căilor biliare - se pot localiza procese patologice hepatobiliare prin separarea bilei veziculare de cea hepatică din conţinutul duodenal

- analiza sucului pancreatic urmareşte dozarea enzimelor din onţinutul lui Pregătiri: ca la sondajul gastric


Efectuarea sondajului duodenal:

· primii paşi ca la sondajul gastric, pâna sonda ajunge in stomac

· se aşeaza pacientul in decubit lateral drept cu trunchiul uşor ridicat şi capul mai jos, coapsele flectate pe bazin

· se împinge uşor sonda spre pilor pâna la marcajul de 60 cm

· se continuă introducerea sondei cu răbdare şi atenţie concomitent cu acţiunea de înghiţire a ei de către pacient (1-2 cm la 3-5 minute) - când diviziunea 75 cm se află la arcada dentară, oliva sondei a ajuns în duoden (după circa 60- 90 minute de la pătrunderea ei în stomac)

· verificarea poziţiei sondei - dacă nu se scurge bila, se verifică dacă sonda a ajuns în duoden sau dacă s-a încolacit în stomac - se insuflă 60 ml aer prin 30 sondă ş i apoi se aspiră dupa 1 minut; dacă sonda este în duoden, se recuperează mai puţin de 20 ml

· verificarea radiologică a poziţiei sondei · extragerea sondei se face după insuflarea unei cantităţi mici de aer (sonda trebuie pensată)


Captarea bilei:

· după 60-90 de minute de la pătrunderea sondei în stomac, la capătul liber al sondei apare bila A, coledociană, de culoare galben-aurie, care se colectează într-o eprubetă

· se introduc 40 ml de soluţie de sulfat de magneziu 33% sterilă, la temperatura camerei, pentru a favoriza drenarea bilei veziculare, închiderea sondei prin pensare - după 15-20 de minute se deschide sondaşi se colecteaza 30-40 ml de bilă vâscoasă de culoare închisă-castanie - bila B, veziculară

· după evacuarea bilei B se colectează bila clară care provine direct din ficat - bila C, hepatică.


Incidente. Accidente.

· greaţă şi vărsături: combătute prin anestezia cu spray de xilină a faringelui posterior

· pătrunderea în laringe: apare tuse, congestia feţei, cianoza - se scoate sonda

· înfundarea sondei - se introduce ser fiziologic sau aer cu ajutorul seringii

· sonda ramâne încolăcită în stomac · sindrom de aspiraţie cu bronhopneumonie

· imposibilitatea drenării bilei cauzată de un obsatcol funcţional (spasmul sfincterului Oddi) sau anatomic

· sindrom Mendelssohn: bronhopneumonie de aspiraţie


TEST

1. Obiectivele pentru care se pot efectua sondajele gastrice

2. Principii ce trebuie respectate in efectuarea unui sondaj

3. Tehnica efectuarii sondajului gastric

4. Obiectivele pentru care se pot efectua sondajele duodenale

5. Tehnica efectuarii sondajului duodenal

6. Incidente si accidente ce pot aparea in efectuarea unui sondaj.


 

SONDAJUL VEZICII URINARE


Definiţie – manopera prin care se realizează evacuarea vezicii urinare, cu ajutorul unei sonde.

Obiectivele - Sondajul vezicii urinare are drept scop:
· evacuarea vezicii urinare în cazurile în care acest lucru nu se poate efectua fiziologic
· în cazul unor intervenţii chirurgicale (în special pe micul bazin) sau explorări endoscopice
· evacuarea produselor patologice (cheaguri sanguine, corpi străini)
· prevenirea complicatiilor la pacientii cu incontinenta urinara
· monitorizarea precisă a diurezei

Indicaţii :
· retentia acuta de urina
· intervenţii chirurgicale în micul bazin, perineu, interventii chirurgicale de durata
· după explorarea instrumentală a vezicii urinareşi a căilor urinare (cistoscopie, ureteroscopie)
· după manevre terapeutice (litotriţie extracorporeală)
· cateterizare cu bujii filiforme sau cistostomie temporara)
· rupturi traumatice ale uretrei, pentru evitarea formării de căi false
· evacuarea produselor patologice (cheaguri sangvine, corpi străini)
· la bolnavii comatoşi
· la pacienţii la care este importantă monitorizarea balanţei hidro-electrolitice.

Măsurarea diurezei obţinute prin sondaj vezical se face la intervale diferite de timp:
· din oră in oră: la cazurile cu oligurie
· la 12 ore: cu măsurarea osmolaritaţii, glicozuriei, corpi cetonici şi sânge
· la 24 de ore: pentru determinarea clearance-ului creatininei, măsurarea electroliţilor, fosfaţilor şi substanţelor toxice (in intoxicaţii), amilazelor urinare (pancreatita)

Tehnica
Materiale necesare :
· sonde uretrale sterile de diverse tipuri şi dimensiuni
· mănuşi sterile
· comprese sterile şi soluţii antiseptice
· ulei de parafină sau glicerină sterile necesare pentru lubrefierea sondelor
· pungi sterile pentru colectarea urinii
· seringă şi ser fiziologic (20-30 ml) pentru umplerea balonului sondelor, dar şi pentru controlul permeabilităţii sondei, spălături, aspirarea cheagurilor din vezica urinară

Tipuri de sonde:
a) FOLEY: simple ( 2 canale) sau cu canal suplimentar pentru lavaj vezical prezintă:
- un canal pentru evacuarea urinii: se conectează la punga colectoare
- un canal pentru umflarea balonaşului pentru prevenirea ieşirii sondei (cu volume diferite de la 5 la 30 ml)
- +/- canal suplimentar pentru lavaj vezical
b) NELATON: nu au balonaş de fixare - sunt mai rigide - folosite pentru sondajul de scurtă durată sau in cazurile in care nu se reuşeşte cateterizarea cu sonde Foley (ex: adenom de prostata)

c) SONDE CU MANDREN
- au in componenţă un mandren metalic
- pot crea căi false
 - folosite mai rar

Condiţii de efectuare
· Sondajul vezicii urinare trebuie privit ca un act chirurgical, respectându-se regulile de asepsie şi antisepsie
· Tipul de sondă şi grosimea ei se aleg în funcţie de uretra ce trebuie cateterizată, sex, vârstă (adenom de prostată la bărbaţi)
· Manevra de introducere a sondei trebuie să fie executată cu blândeţe
· Golirea vezicii se face lent, progresiv pentru evitarea apariţiei hemoragiei "ex vacuo”
· Poziţia bolnavului este în decubit dorsal

Tehnică La bărbat
- se decalotează glandul, se spală şi se dezinfectează glandul şi meatul urinar
- se lubrefiază sonda
- se introduce în meatul urinar, cu blândeţe, penisul fiind ţinut cu mâna stângă la zenit pentru a elimina una dintre curburile uretrei. Când sonda ajunge la bulbul uretrei, penisul se basculează în jos spre coapse, apoi se impinge sonda până ajunge în vezica urinara şi vine urină 34
- se umflă balonaşul sondei şi se trage sonda cat permite
- se evacuează urina lent, eventual cu pensarea sondei (după evacuarea a 150 – 200 ml) pentru 1 – 2 minute.

La femeie
- poziţia este pe masa ginecologică sau în decubit dorsal cu membrele inferioare flectate şi desfăcute
- cu mâna stângă se desfac labiile şi se dezinfectează vulva şi meatul urinar
- se introduce sonda în meat şi se împinge cu blândeţe până ajunge în vezica urinară
Uneori meatul urinar se poate deschide pe peretele vaginal anterior ceea ce necesită introducerea unei valve înguste pentru a putea efectua cateterizarea meatului urinar.

Sondajul vezicii urinare se poate efectua si pentru evacuarea urinii din vezica urinară şi scoaterea imediată a sondei sau cu lăsarea temporară a sondei în vezica urinară.

Rezultate - cateterizarea uretrei permite evacuarea vezicii urinare (globul vezical este dureros pentru bolnav), permite monitorizarea diurezei bolnavului în scopul unei reechilibrări corecte şi urmărirea funcţiei renale.

Incidente, accidente
· sonda nu mai progresează de la un anumit nivel datorită unor stricturi uretrale, adenom de prostată sau creearea unei căi false (vine sânge pe sondă). În cazul stricturilor se cateterizează uretra cu bujii filiforme sau se face puncţia suprapubiană a vezicii urinare. În adenomul de prostată se încearcă cateterizarea cu o sondă Tieman subţire sau puncţie suprapubiană.
· sângerarea uretrei în timpul manevrelor de introducere a sondei arată formarea unor căi false. Se va încerca cateterizarea cu o sondă mai groasă, cu blândeţe sau puncţia vezicii urinare
· hemoragia "ex vacuo” la sfârşitul golirii vezicii urinare; se evită golind lent vezica urinară
· frisoanele, febra se datorează infecţiei urinare şi necesită tratament antibiotic în funcţie de sensibilitatea germenilor


TEST
1. Obiectivele sondajului vezicii urinare
2. Indicatiile sondajului vezicii urinare
3. Materiale necesare in efectuarea sondajului vezicii urinare
4. Descrieti tehnica efectuarii sondajului vezicii urinare la barbat
5. Incidente si accidente ce pot surveni in sondajului vezicii urinare.
 
 
RSS

Căutare

Formularul pentru autentificare

Radio Live

Ţine minte Pagina

Montare Branula

Aici găseşti:

Coloana Vertebrală

Relaxare

Punctie Venoasă

Link-uri utile

Bandaj "in 8"

Tipuri Pansamente

Resuscitare Adult

Resuscitare Bebe

Defibrilator Use

Interpretare EKG

NumărătoareInversă

Schimb valutar

Mă puteţi întreba

Arhiva materialelor

Sondajul nostru

Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 130

Mini-chat

200

Prietenii site-ului

 • Creaţi un website gratuit
 • Desktop Online
 • Jocuri Online Gratuite
 • Tutoriale Video
 • Toate Tag-urile HTML
 • Kit-uri de Navigator
 • Ai Diabet?

  Acum Online

  Statistici


  Total online: 1
  Vizitatori: 1
  Utilizatori: 0

  Check Page Rank of your Web site pages instantly:

  This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service